Dag: 27 november 2022

Seriekonferens BasebollSeriekonferens Baseboll

Idag har Ordförande Stefan Harnesk och assisterande herrtränaren Adam Eklund deltagit på seriekonferens för basebollsäsongen 2023. Mötet inleddes med att basebollutskottets ordförande Tomas Marklund berättade lite sammanfattande om utskottet verksamhet.