Skövde Saints Trygg Idrott

Trygg Idrott

Alla våra ledare har genomgått utbildning enligt Idrottsbrevets koncept och registerkontrolleras regelbundet enligt Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer.

Föreningen har utarbetat krishanteringsplaner.

Vi arbetar även regelbundet enligt RF´s fem hörnstenarna i Trygg Idrott

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid