• Årsmöte 2024
    Februari närmar sig och med det även Saints årsmöte. Årets årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, genomförs den 22/2-2024 kl. 18:30. Plats: OBS NY LOKAL:  => VIP lokalen Södermalms IP Samtliga medlemmar i SkövdeSaints BSK inbjudes härmed att deltaga. Eventuella motioner från medlemmar skall enligt stadgarna inkomma senast fyra veckor före… Läs mer: Årsmöte 2024
  • Stort tack alla som ställde upp!
    Nu är lottdragningen för skadevi genomförd Allra först riktar vi ett stort tack till alla som ställde upp med bemanningen på Frösve skola under Skadevi.  Både lagen som bodde ”hos oss” och cup-ledningen var nöjda med vår insats och vi fick beröm av vaktmästaren vid återlämnandet av lokalerna till skolan.… Läs mer: Stort tack alla som ställde upp!
  • Bemanning Skadevi handbollscup
    Hej medlemmar! I år har vi fått förfrågan att bemanna Frösve skola under Skadevi handbollscup. Kan du ställa upp? Ställer du upp kan du vinna ett pris som lottas ut efter Skadevi helgen. (därav numreringen i schemat) Nattpassen ger 2 lotter / person. Meddela oss på styrelsen@skovdesaints.com eller DM via… Läs mer: Bemanning Skadevi handbollscup