Årsmöte 2023 post thumbnail image
Skövde Saints Nyhetsflöde Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, genomförs den 25/2-2023 kl. 13:00.
Plats: Konferenslokalen Billingehov

Samtliga medlemmar i SkövdeSaints BSK inbjudes härmed att deltaga.

Eventuella motioner från medlemmar skall enligt stadgarna inkomma senast fyra veckor före årsmötet. Skickas till styrelsens mail: styrelsen@skovdesaints.com

Förslag till föredragningslista samt verksamhets- förvaltnings- och revisorernas berättelse skall enligt stadgarna finnas tillgängligt för medlemmar senast en vecka före mötet. Medlem som önskar ta del av dessa handlingar före årsmötet gör framställan om detta till ordförande. Under årsmötet kommer samtliga handlingar finnas tillgängligt för närvarande medlemmar i digital form.

Har du av valberedningen inte blivit tillfrågad och inte accepterat kommer du inte bli vald till något uppdrag. 🙂

Vill du engagera dig i föreningens verksamhet eller i föreningens ledning? Ta då kontakt med styrelsen! Nya krafter behövs alltid!

Väl mött // Styrelsen SkövdeSaints BSK

Related Post